Μαθησιακή Ανάπτυξη

Όλοι είναι έξυπνοι, αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σ’ ένα δέντρο, θα περάσει όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως είναι ηλίθιο
Α. Αϊνστάιν

 
Με ποιο τρόπο συμβάλλουμε στη μαθησιακή ανάπτυξη παιδιών και φοιτητών
στο Atout edu&pro;
    
Στο Atout edu&pro, ξέρουμε ότι ο καθένας από μας μαθαίνει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση-συμβουλευτική με στόχο τη μαθησιακή ανάπτυξη του μαθητή και του φοιτητή, βασισμένη στις σύγχρονες θεωρίες περί μάθησης.
Ο μαθητής ή ο φοιτητής υποβάλλεται στο αντίστοιχο ψυχομετρικό τεστ, ώστε να διαπιστωθεί ο ιδιαίτερος τρόπος μάθησής του και, με βάση το πόρισμα, δηλαδή το μαθησιακό του προφίλ, του δίνονται οι τεχνικές ώστε να βελτιώσει την επίδοσή του.  
 
Ποια ψυχομετρικά τεστ Μαθησιακής Ανάπτυξης προτείνουμε;
 
 • του μαθητή δημοτικού, για να μπουν οι σωστές βάσεις και να εδραιωθεί μια εποικοδομητική σχέση με τη γνώση και τη μάθηση εξασφαλίζοντας έτσι ένα ήρεμο κλίμα στο σπίτι σε σχέση με τη μελέτη
 • του εφήβου, για να είναι σε θέση ν'αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ιδιαιτερότητες του Γυμνασίου και του Λυκείου και να έχει μια ομαλή πορεία προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • του φοιτητή, για να μπορέσει ν'ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις των πανεπιστημιακών σπουδών, όπως τη διαχείριση μεγάλου όγκου ύλης


Τα τεστ αυτά διερευνούν το βαθμό συμμετοχής των εγκεφαλικών ημισφαιρίων στη διαδικασία της μάθησης, το συνδυασμό των μαθησιακών τύπων, που καθορίζει τον τρόπο πρόσληψης και επεξεργασίας της πληροφορίας και τις μαθησιακές ικανότητες του ατόμου, που πιθανόν να κρύβουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, εντοπίζοντας τη συγκεκριμένη περιοχή όπου αυτή βρίσκεται.
    
Σε ποιους απευθύνονται τα τεστ  Μαθησιακής Ανάπτυξης;

Σε όλους τους μαθητές ή τους φοιτητές που θέλουν να μάθουν πώς μαθαίνουν και, αν χρειάζεται, να βελτιώσουν την επίδοσή τους.
Ακόμα πιο χρήσιμα είναι όταν ένας μαθητής:
 • αρνείται να καθήσει να διαβάσει
 • θέλει να σηκώνεται συνέχεια και δε συγκεντρώνεται
 • κουράζεται πάρα πολύ γρήγορα
 • αντιπαθεί και δεν συνεργάζεται μ'έναν εκπαιδευτικό για τον οποίο έχουμε ακούσει τα καλύτερα
 • διαβάζει πάρα πολλές ώρες αλλά δεν αποδίδει
 • ενώ στο σπίτι “τα ξέρει”,όταν πάει στο σχολείο δείχνει αδιάβαστος
 • στην τάξη δείχνει να βαριέται και να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθήματος
διότι τότε πρέπει άμεσα ν' αναζητήσουμε τις αιτίες και να τον βοηθήσουμε ν'αντεπεξέλθει. Πώς; Αναζητώντας τον τρόπο που αυτός μαθαίνει, βρίσκοντας δηλαδή το μαθησιακό του προφίλ.
 
Τι είναι το Μαθησιακό προφίλ;
 
Μαθησιακό προφίλ είναι η ιδιαίτερη και μοναδική μαθησιακή ταυτότητα που έχει ο καθένας από μας και που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει.
Το  Μαθησιακό προφίλ περιλαμβάνει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους μαθησιακούς τύπους και τη μαθησιακή ικανότητα του μαθητή στις διάφορες περιοχές της γνώσης.
Πιο συγκεκριμένα, στο Atout edu&pro, αξιοποιώντας τις σύγχρονες διεθνείς θεωρίες και επιστημονικές μελέτες που αφορούν τις εγκεφαλικές λειτουργίες και αναλύουν τις ικανότητες και την προσωπικότητα του ατόμου, ερευνούμε: 
 • τη λειτουργία των ημισφαιρίων του εγκεφάλου, η οποία διαφέρει σε κάθε άνθρωπο, αποκαλύπτοντας αφενός τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε ατόμου και κατά συνέπεια τις περιοχές στις οποίες αυτό θα  αποδίδει καλύτερα και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται την πληροφορία
 • την κατανομή των μαθησιακών του τύπων άρα πώς μπορεί να μαθαίνει πιο εύκολα και αποτελεσματικά με βάση τον τρόπο που προσλαμβάνει την πληροφορία
 • τη μαθησιακή ικανότητα σε διαφορετικά πεδία όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, η γνωσιακή ανάπτυξη, η μνήμη, η συγκέντρωση, οι οργανωτικές δεξιότητες
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε μέσα από το συγκεκριμένο ψυχομετρικό τεστ, να δούμε αν υφίστανται μαθησιακές δυσκολίες και σε ποια ακριβώς περιοχή της γνώσης.
Με δεδομένο δε ότι πολλές συγκρούσεις στο σπίτι έχουν αφετηρία τη μελέτη (“Διάβασες;” “Πώς διαβάζεις έτσι;” “ Γιατί πήρες τέτοιους βαθμούς;”), είναι προφανές ότι ο γονιός που πλέον ξέρει πώς μαθαίνει το παιδί του, μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα μαζί του και να εξασφαλίσει την αρμονία στη σχέση τους.
 
Ποια είναι η θεωρία των εγκεφαλικών ημισφαιρίων;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια:
 • το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο που ειδικεύεται στη γραμμική (σειριακή) επεξεργασία των πληροφοριών, αναλύει τα δεδομένα πηγαίνοντας “από το μέρος προς το όλον” και θεωρείται το ημισφαίριο της λογικής και της ανάλυσης
 • το δεξιό εγκεφαλικό ημισφαίριο που ειδικεύεται στην ταυτόχρονη επεξεργασία των δεδομένων και στη σύνθεση των πληροφοριών, ενώ πηγαίνει από το "όλον" προς τα επιμέρους συνθετικά στοιχεία και θεωρείται το ημισφαίριο της φαντασίας και της σύνθεσης     
Ανάλογα με το εγκεφαλικό ημισφαίριο που κάθε μαθητής χρησιμοποιεί περισσότερο, καθορίζεται και ο τρόπος που μαθαίνει αλλά και ο τρόπος που ανταποκρίνεται στον εκάστοτε εκπαιδευτικό.
Αν συμπίπτουν τα εγκεφαλικά ημισφαίρια διδάσκοντος και διδασκόμενου, τότε “εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα”, χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια επικοινωνίας, κατά συνέπεια η μαθησιακή διαδικασία “απογειώνεται”. Αν ληφθούν δε υπόψη και οι μαθησιακοί τύποι του διδασκομένου, τότε μιλάμε για μια ιδανική κατάσταση.
 
Τι είναι οι μαθησιακοί τύποι και ποιοι είναι αυτοί;

Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του, αντιδρώντας σε ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Ανάλογα λοιπόν με τον τρόπο που ο καθένας επεξεργάζεται και αφομοιώνει την πληροφορία διακρίνουμε 6 μαθησιακούς τύπους:
Οι 6 μαθησιακοί τύποι είναι οι εξής:
 • Ακουστικός μαθησιακός τύπος, που αξιοποιεί καλύτερα την ηχητική πληροφορία
 • Όπτικός μαθησιακός τύπος,  που μαθαίνει καλύτερα με εικόνες και γενικά αξιοποιώντας την οπτική πληροφορία (χάρτες, σχεδιαγράμματα κλπ)  
 • Λεκτικός μαθησιακός τύπος, που μαθαίνει καλύτερα μέσα από την κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου
 • Κιναισθητικός μαθησιακός τύπος, ο τύπος που μαθαίνει καλύτερα μέσα από τα πειράματα και την κίνηση
 • Διαπροσωπικός μαθησιακός τύπος, ο οποίος αξιοποιεί τη διάδραση με τον δάσκαλο και τους συμμαθητές του και μελετά καλύτερα με παρέα
 • Ενδοπροσωπικός μαθησιακός τύπος, ο τύπος που προτιμά να μελετά μόνος του, να σκέφτεται ανεξάρτητα και να επεξεργάζεται "εσωτερικά" τις πληροφορίες που προσλαμβάνει
Επειδή λοιπόν όλοι μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο, το Atout edu&pro βοηθά τα παιδιά και τους νέους να ανακαλύψουν το δικό τους μαθησιακό προφίλ και έτσι, να μάθουν πιο εύκολα. 
Κατά συνέπεια, το διάβασμα γίνεται πιο αποδοτικό και η μάθηση μετατρέπεται σε μια πηγή ικανοποίησης για το μαθητή και το φοιτητή που ξεδιπλώνει όλα τα ταλέντα του. 
 
Είμαι φοιτητής. Έχω κι εγώ δυνατότητα για μαθησιακή ανάπτυξη;

-Η μελέτη ενός μαθήματος σου παίρνει πολύ περισσότερη ώρα σε σχέση με άλλους συμφοιτητές σου; 
-Πας διαβασμένος στην εξεταστική και παρ'όλα αυτά αποτυγχάνεις; 
-Σε τρομάζει ο μεγάλος όγκος της ύλης που έχεις να μελετήσεις και ανησυχείς ότι δεν θα τα καταφέρεις;

Μία από τις αιτίες μπορεί να σχετίζεται με το μαθησιακό σου προφίλ - τον τρόπο, δηλαδή, που μαθαίνεις. Κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονται περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό για να απορροφήσουν την πληροφορία, άλλοι να μαθαίνουν ομαδικά και μέσα από τη συζήτηση με τους συμφοιτητές και το διδάσκοντα και άλλοι βιωματικά, μέσα από τη ζωντανή εμπειρία.
Ο εντοπισμός του μαθησιακού σου τύπου μπορεί να σε βοηθήσει σημαντικά στο να μαθαίνεις ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά.
Στο Atout edu&pro μπορούμε να σε βοηθήσουμε, παρέχοντας το ειδικό ψυχομετρικό τεστ για το μαθησιακό προφίλ των ενηλίκων, με βάση τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους μαθησιακούς τύπους και τη μαθησιακή ικανότητα σε διαφορετικά πεδία όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, η γνωσιακή ανάπτυξη, η μνήμη, η συγκέντρωση, οι οργανωτικές δεξιότητες.
Είμαστε βέβαιοι ότι αξιοποιώντας τα στοιχεία που θα σου δώσει το παραπάνω εργαλείο, θα βελτιώσεις τον τρόπο που μελετάς και η επόμενή σου εξεταστική περίοδος θα στεφθεί με επιτυχία!
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps