Διαδικασία

Με ποιον τρόπο γίνεται η αξιολόγηση στο Atout edu&pro;

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Α' φάση
 
  • Εισαγωγική επικοινωνία (από κοντά ή τηλεφωνικά). Συζήτηση και λήψη ιστορικού ώστε να διαπιστωθούν οι ανάγκες και να καθοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
  • Συμπλήρωση του επιλεγμένου ψυχομετρικού τεστ σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Β' φάση
 
  • Ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων από το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένα στατιστικά μοντέλα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση
  • Μελέτη των πορισμάτων από το Σύμβουλο 
  • Παρουσίαση της αναφοράς από το Σύμβουλο στο μαθητή/μαθήτρια που προσέρχεται μαζί με τους γονείς του/της ή στον ενήλικο μαζί με εκπαιδευτική ανάλυση και συμβουλευτική επεξήγηση των αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει οδηγίες και τεχνικές για αξιοποίηση των συμπερασμάτων της όλης διαδικασίας. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το προφίλ του σε πολυσέλιδη έντυπη μορφή. 
  • Σε κάθε περίπτωση όπου κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εκπαιδευτική-συμβουλευτική παρακολούθηση, ακολουθούν περισσότερες συναντήσεις.
Η ΜΕΘΟΔΟΣ
162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps