Διαχείριση χρόνου - Τεχνικές μελέτης

Η διαχείριση του χρόνου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σχετίζονται άμεσα με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε με ποιο εγκεφαλικό ημισφαίριο επεξεργάζεται ο μαθητής ή ο φοιτητής την πληροφορία, ώστε να του δώσουμε τις κατάλληλες τεχνικές για να διαχειριστεί σωστά το χρόνο του.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν για τον καθένα “χρονοπαγίδες”, που πολλές φορές δε συνειδητοποιεί, με αποτέλεσμα να χάνει πολύτιμο χρόνο και πόρους. Πρόκειται για την ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ, που απασχολούν το παιδί και τον έφηβο για πολύ περισσότερο χρόνο απ' ότι φαντάζεται ή είχε αρχικά υπολογίσει.        
Στο Atout edu&pro, αφού ανακαλύψουμε μαζί με το μαθητή ή το φοιτητή το μαθησιακό του προφίλ μέσα από το κατάλληλο ψυχομετρικό τεστ και διερευνήσουμε τη διαχείριση του χρόνου από μέρους του, του δίνουμε τις κατάλληλες τεχνικές ώστε αφενός να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός και αφετέρου να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επιθυμεί. Μαθαίνει έτσι να ιεραρχεί σωστά τις προτεραιότητές του και να δίνει χώρο και στην ξεκούραση και την ψυχαγωγία του.
Επιπλέον, δίνουμε στο μαθητή-φοιτητή εξατομικευμένες τεχνικές, που θα αντικαταστήσουν την αναποτελεσματική, μακροχρόνια μελέτη και τον βοηθάμε:
  • ν' ανακαλύψει τις δικές του συγκεκριμένες μαθησιακές ικανότητες και δεξιότητες, όπως για παράδειγμα γλωσσικές, αριθμητικές, μηχανικές και διαγραμματικές και να μάθει καλύτερα τον εαυτό του για να μπορεί να μάθει καλύτερα τα πάντα και για πάντα!  
  • να μελετά σε λιγότερο χρόνο και πιο ξεκούραστα
  • να βελτιώσει τη μνήμη και τη συγκέντρωσή του
  • να εντοπίζει με ταχύτητα τα κύρια σημεία του μαθήματος
  • να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο
  • να θυμάται καλύτερα ό,τι έμαθε
  • να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση
  • να βελτιώσει την απόδοσή του στο σπίτι και στο σχολείο
  • να μη βλέπει το σχολείο ως πηγή άγχους
  • να αγαπήσει τη μαθησιακή διαδικασία
Στο Atout edu&pro δείχνουμε στο παιδί, τον έφηβο και το φοιτητή το σωστό τρόπο να μελετούν και να διαχειρίζονται το χρόνο τους, με αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ μελέτης και ψυχαγωγίας.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps