Αυτοεκτίμηση - Συναισθηματική Νοημοσύνη

Πολλές φορές η ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του είναι ανεξάρτητη από τα πραγματικά στοιχεία. Μπορεί κάποιος με πολλές ικανότητες και αρετές να αισθάνεται ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες και αντίστροφα. Αυτή η εικόνα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του επηρεάζεται από τις κρίσεις των άλλων και συχνά καθορίζει το βαθμό στον οποίο εκείνο πιστεύει ότι είναι ικανό, επιτυχημένο, σημαντικό και άξιο.
    Από την άλλη πλευρά, έχει διαπιστωθεί, ότι τα άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση αποδέχονται τον εαυτό τους και βρίσκονται σε αρμονική σχέση μαζί του, αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση ψυχικής ισορροπίας. Αναπτύσσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις και συνήθως αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν. Η προσαρμογή τους συντελείται ομαλά, δίχως να παρακωλύεται από ανυπέρβλητα προβλήματα, ενώ διακρίνονται για τη συναισθηματική τους σταθερότητα. Είναι πιο ευτυχισμένα από εκείνα που χαρακτηρίζονται από χαμηλή αυτοεκτίμηση και διαθέτουν ισχυρότερους μηχανισμούς για να αντιμετωπίζουν ή για να υπομένουν - αλλά και για να ξεπερνούν - αγχώδεις  καταστάσεις. Βλέπουν τη ζωή με αισιοδοξία και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι σταθερότερα στις αξιολογικές τους προτιμήσεις, ενώ η ρεαλιστική τους αυτοεκτίμηση βρίσκεται σε μεγαλύτερη συμφωνία με τον ιδεατό εαυτό τους, κατάσταση που τα προφυλάσσει από εσωτερικές συγκρούσεις και από το αίσθημα της ενοχής. 
Αντίθετα, τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν έχουν αρμονική σχέση με τον εαυτό τους και κατ' επέκταση με τους άλλους. Το υπέρμετρο άγχος τα καταβάλλει και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσαρμογή τους, ενώ αναπτύσσουν αίσθημα ενοχής και μειονεξίας.
 Στο Atout edu&pro χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ψυχομετρικά εργαλεία  είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου και την εικόνα που θεωρεί ότι έχουν οι άλλοι για εκείνο, καθώς και το βαθμό στον οποίο το επηρεάζουν, προκειμένου να αισθανθεί καλά με τον εαυτό του. Βλέπουμε επίσης τη στάση του ατόμου απέναντι στο κοινωνικό του περιβάλλον, την οικογένεια, το σχολείο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο  αξιολογεί τις προσωπικές του εμπειρίες.

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η αυτοεκτίμηση είναι ίσως το σημαντικότερο εχέγγυο για την πρόοδο και την ευτυχία του κάθε ανθρώπου. Αν υπάρχει ένα πράγμα που οι γονείς οφείλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η πίστη στον εαυτό τους. Η ερμηνευόμενη ως «αποτυχία» στο σχολείο τορπιλίζει την αυτοεκτίμηση του παιδιού και οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο ηττοπάθειας και μειωμένων προσδοκιών. 
Για όλη του τη ζωή, οι λανθασμένες αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό του καθορίζουν το βαθμό στον οποίο εκείνο πιστεύει ότι είναι ικανό, σημαντικό και άξιο επιτυχίας. 
Στο Atout edu&pro, μέσα από τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, ανακαλύπτουμε τις αντιλήψεις του παιδιού για τον εαυτό του, για τους “σημαντικούς άλλους” της ζωής του, δηλαδή τους γονείς και την ευρύτερη οικογένεια, τους φίλους και τους συμμαθητές, το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Αν διαπιστώσουμε  χαμηλές τιμές σε κάποιον απ'αυτούς τους τομείς, είμαστε σε θέση να παρέμβουμε έγκαιρα ώστε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή του σε γερές βάσεις.
Η ζωή, τόσο η εκπαιδευτική όσο και η προσωπική, είναι πολύ πιο όμορφη όταν ξέρεις πόσο αξίζεις και πιστεύεις στον εαυτό σου!
 
Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
Η εφηβική ηλικία είναι κατ'εξοχήν η περίοδος όπου τα άτομα βάζουν στόχους και σχεδιάζουν το μέλλον τους. Όσο καλύτερη εικόνα έχουν οι έφηβοι για τον εαυτό τους, τόσο υψηλότερα θα βάλουν τον πήχυ των προσδοκιών τους. Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η αυτοεκτίμησή τους, τόσο χαμηλώνουν οι βλέψεις τους.
Για μια επιτυχημένη λοιπόν στοχοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα επίπεδα αυτοεκτίμησης του εφήβου και σε περίπτωση που αυτά είναι χαμηλά, να παρέμβουμε έγκαιρα για να τον βοηθήσουμε. Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε σε ποια ακριβώς περιοχή εντοπίζονται τα ελλείμματα ώστε να δράσουμε στοχευμένα.
Στο Atout edu&pro, διερευνούμε την αυτοεκτίμηση του εφήβου σε σχέση με τον εαυτό του, με τους φίλους του, με το οικογενειακό του περιβάλλον και με το σχολείο του.
Εντοπίζοντας λοιπόν την περιοχή ή της περιοχές όπου ο έφηβος έχει χαμηλή επίδοση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, δίνουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις τόσο στον έφηβο όσο και στους γονείς του, ώστε να μπορέσει ν'ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις που έχει μπροστά του και αφορούν την ακαδημαϊκή του πορεία, την επαγγελματική του σταδιοδρομία, τη ζωή του εν γένει.
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η θεωρία του επικέντρου ελέγχου (Locus of Control) αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει το άτομο να ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, καθώς επίσης και τις πεποιθήσεις του όσον αφορά τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την πρόοδο και την επιτυχία στη ζωή.Το άτομο που έχει υψηλότερο εσωτερικό προσανατολισμό ελέγχου τείνει να πιστεύει ότι έχει επιρροή στο περιβάλλον του και ότι μπορεί να ξεπεράσει πολλά από τα εμπόδια που συναντά. Το άτομο που έχει υψηλότερο εξωτερικό προσανατολισμό ελέγχου τείνει να πιστεύει ότι το ίδιο αδυνατεί να επηρεάσει το περιβάλλον του, αλλά και να ελέγξει τον εαυτό του στο βαθμό που επιθυμεί, διότι πολλά εξαρτώνται από παράγοντες που δεν ελέγχει. Έχει δε την τάση ν'ακολουθεί επιθυμίες και επιταγές άλλων.
Το επίκεντρο ελέγχου σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα του ατόμου για στοχοθεσία και με την εσωτερική ή εξωτερική του παρακίνηση.
Στο Atout edu&pro διαπιστώνουμε το βαθμό του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου του ατόμου, που αντανακλά την ικανότητά του να δρα ανεξάρτητα, να ελέγχει τις πράξεις του και το περιβάλλον του, να βάζει στόχους και να τους κατακτά.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
join us
Follow us on Facebook
Γρ. Λαμπράκη 19 & Άγγ. Μεταξά
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα Τηλ: 210-8980384
email: info@atout.gr
επικοινωνία
210 8980384
Πιστοποιήσεις
Computer Academy
caps